Pages

3/06/2016

DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2

STTTÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2TẢI VỀ
6
 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ: 
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ Thôn
 (gồm 16 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
chi tiết
7 
Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Trung đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ Mục tiêu
 (gồm 54 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
chi tiết
8 
Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Trung đội dân quân tự vệ đánh chiếm Mục tiêu
 (gồm 43 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết
9
Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Lợi dụng địa hình, địa vật
 (gồm 8 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
chi tiết
10 
Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài: Các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu
 (gồm 20 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
chi tiết


Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!