Pages

10/21/2013

Thuyền anh trong chén nước


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Chén nước trà thơ mộng
Đừng để cách môi hồng
Thuyền anh trong chén nước
Cập được bờ ấy không?
 Trích trong Tập thơ Ước mơ xanh - 1999loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!