Pages

5/18/2013

999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 8 (Phần 2)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 8 (Phần 2)STT
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8 (Phần 2)
Tải về
1
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8:PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 8: TỪ ĐỊNH LÝ TA LÉT ĐẾN CHỨNG MINH CÁC ĐƯỜNG THẲNG ĐỒNG QUY”
2
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOMETER’S SKETCHPAD TRONG DẠY HÌNH HỌC Ở CẤP THCS
3
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: ÁP DỤNG CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH  ĐỂ GIẢI TOÁN
4
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA MỘT TIẾT LÝ THUYẾT HÌNH HỌC LỚP 8
5
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: NGHĨ THÊM VỀ MỘT BÀI TOÁN (RÈN LUYỆN TƯ DUY TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI MỘT BÀI TOÁN)
6
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH TÍCH- MÔN ĐẠI SỐ 8
7
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 8 GIẢI CÁC BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG ĐẠI SỐ
8
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: KINH NGHIỆM RÈN HỌC SINH KĨ NĂNG PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
9
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: PHÁT HUY TÍNH LINH HOẠT, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC KHAI THÁC BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ  Ở LỚP 8 BẬC THCS.
10
SKKN MÔN TOÁN LỚP 8: RÈN KĨ  NĂNG GIẢI BÀI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ CỦA HỌC SINH - MÔN ĐẠI SỐ 8
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!