Pages

5/18/2013

999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 8 (Phần 1)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia


              999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 8 (Phần 1) SKKN MÔN TOÁN LỚP 8 (Phần 1)
Tải về
1
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BA ĐIỂM THẲNG HÀNG
2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH HỌC MÔN HÌNH HỌC 8
3
DÙNG BẤT ĐẰNG THỨC ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH
4
MỘT VÀI KINH NGHIỆM VẬN DỤNG VẼ THÊM YẾU TỐ PHU ĐỂ GIẢI DẠNG TOÁN CHỨNG MINH ĐẲNG THỨC HÌNH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÌNH HỌC THCS
5
VẬN DỤNG NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC VÀO GIẢI TOÁN 8 NHẰM CUNG CẤP CHO HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ LÀM TOÁN
6
MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 8
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!