Pages

11/03/2014

Giải chi tiết 101 bài toán dãy số viết theo quy luật (Phần I)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

Giải chi tiết 101 bài toán dãy số viết theo quy luật (Phần I)
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem lời giải của mỗi bài toán

Dãy số viết theo quy luật-Bài 1: Tìm số hạng thứ n của các dãy số sau:
a)     3, 8, 15, 24, 35, ...  
b)    3, 24, 63, 120, 195, ...
c)     1, 3, 6, 10, 15, ...
d)    2, 5, 10, 17, 26, ...
e)     6, 14, 24, 36, 50, ...
f)      4, 28, 70, 130, 208, ...
g)     2, 5, 9, 14, 20, ...
h)     3, 6, 10, 15, 21, ...
i)       2, 8, 20, 40, 70, ...
Dãy số viết theo quy luật-Bài 2: Tính:
          a,A = 1+2+3+…+(n-1)+n
          b,A = 1.2+2.3+3.4+...+99.100
Dãy số viết theo quy luật-Bài 3: Tính:
          A = 1.3+2.4+3.5+...+99.101
Dãy số viết theo quy luật-Bài 4: Tính:
          A = 1.4+2.5+3.6+...+99.102
Dãy số viết theo quy luật-Bài 5: Tính:
          A = 4+12+24+40+...+19404+19800
Dãy số viết theo quy luật-Bài 6: Tính:
          A = 1+3+6+10+...+4851+4950
Dãy số viết theo quy luật-Bài  7: Tính:
          A = 6+16+30+48+...+19600+19998
Dãy số viết theo quy luật-Bài  8: Tính:
          A = 2+5+9+14+...+4949+5049
Dãy số viết theo quy luật-Bài  9: Tính:
          A = 1.2.3+2.3.4+3.4.5+...+98.99.100
Dãy số viết theo quy luật-Bài  10: Tính:
          A = 12+22+32+...+992+1002
Dãy số viết theo quy luật-Bài  11: Tính:
          A = 22+42+62+...+982+1002
Dãy số viết theo quy luật-Bài  12: Tính:
          A = 12+32+52+...+972+992
Dãy số viết theo quy luật-Bài  13: Tính:
          A = 12-22+32-42+...+992-1002
Dãy số viết theo quy luật-Bài  14: Tính:
          A = 1.22+2.32+3.42+...+98.992
Dãy số viết theo quy luật-Bài  15: Tính:
          A = 1.3+3.5+5.7+...+97.99+99.100
Dãy số viết theo quy luật-Bài  16: Tính:
          A = 2.4+4.6+6.8+...+98.100+100.102
Dãy số viết theo quy luật-Bài  17: Tính:
          A = 13+23+33+...+993+1003
Dãy số viết theo quy luật-Bài  18: Tính:
          A = 23+43+63+...+983+1003
Xem giải chi tiết 
Dãy số viết theo quy luật-Bài  19: Tính:
          A = 13+33+53+...+973+993
Xem giải chi tiết 
Dãy số viết theo quy luật-Bài  20: Tính:
          A = 13-23+33-43+...+993-1003
Xem giải chi tiết 
Bạn có thể tải file tại đây (20 bài có lời giải chi tiết)
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!