Pages

11/02/2014

101 bài toán chứng minh phân số tối giản lớp 6 có giải chi tiết - Phần I


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

101 bài toán chứng minh phân số tối giản lớp 6 có giải chi tiết
Lưu ý: bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem.

Phân số tối giản-Bài 1. Chứng minh rằng phân số sau đây tối giản với mọi  n ∈ Z.
$ \frac{n+3}{n+2}$
Phân số tối giản-Bài 2. Chứng minh rằng phân số sau đây tối giản với mọi  n ∈ Z.
$ \frac{2-3n}{3n-1}$
Phân số tối giản-Bài 3. Chứng minh rằng phân số sau đây tối giản với mọi số tự nhiên n∈  N*
$ \frac{3n+1}{5n+2}$
Phân số tối giản-Bài 4. Chứng minh rằng phân số sau đây tối giản với mọi số tự nhiên n ∈ N*
$ \frac{12n+1}{30n+2}$
Phân số tối giản-Bài 5. Chứng minh rằng phân số sau đây tối giản với mọi  n ∈ Z.
$ \frac{{{n}^{3}}+2n}{{{n}^{4}}+3{{n}^{2}}+1}$
Phân số tối giản-Bài 6 : Cho biểu thức
$ \displaystyle A=\frac{{{a}^{3}}+2{{a}^{2}}-1}{{{a}^{3}}+2{{a}^{2}}+2a+1}$
a, Rút gọn biểu thức
b, Chứng minh rằng nếu a là số nguyên thì giá trị của biểu thức tìm được của câu a, là một phân số tối giản.
Phân số tối giản-Bài 7: Tìm số tự nhiên n để phân số
$ A=\frac{8n+193}{4n+3}$
 a. Có giá trị là số tự nhiên.
b. Là phân số tối giản.
c. Với giá trị nào của n trong khoảng từ 150 đến 170 thì phân số A rút gọn được.
 Phân số tối giản-Bài 8:Cho phân số
$ A=\frac{n+1}{n-3}(n\in Z;n\ne 3)$
a)      Tìm  để A có giá trị nguyên.
b)     Tìm  để A là phân số tối giản.
Phân số tối giản-Bài 9: Cho phân số
$ A=\frac{21n+4}{14n+3}$
Chứng minh rằng phân số tối giản với mọi số nguyên .
Phân số tối giản-Bài 10:Tìm số tự nhiên n để phân số $ \displaystyle \frac{6n+99}{3n+4}$
a)Có giá trị là số tự nhiên.
b)Là phân số tối giản.
Xem thêm
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!