Pages

3/21/2016

DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 3


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 3


STT
TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 3
TẢI VỀ
1 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Đề mục: Từng người chiến đấu ngăn chặn
(gồm 15 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
2 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Đề mục: Từng người đánh chiếm mục tiêu
(gồm 16 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
3 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Đề mục: Từng người, tổ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác
(gồm 9 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

4Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:  
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Vận động trong chiến đấu
(gồm 10 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
5 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài: Dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu đô thị
(gồm 31trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!