Pages

2/27/2017

CÁC ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS ( PHẦN 1)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia


TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS  ( PHẦN 1)


Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

 TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ TÀI NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS
 ( PHẦN 1)
Tải về
1
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Một số biện pháp nhằm duy trì sĩ số học sinh đồng bào dân tộc thiểu số
(Tài liệu gồm 36 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
2
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS:  Những giải pháp phối hợp vừa giảng dạy góp phần vào việc đào tạo ra những con người vừa có đức , vừa có tri thức , góp phần vào việc xây dựng và bảo vệ đất nước
(Tài liệu gồm 16 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
3
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS: Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua giờ sinh hoạt lớp
(Tài liệu gồm 36 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
4
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS :Người giáo viên chủ nhiệm lớp đó là “cái tài” của một nhà tâm lí và “cái tâm” của một nhà giáo dục
(Tài liệu gồm 17 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
5
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Một vài biện pháp trong công tác chủ nhiệm lớp ( Phần quản lí học sinh)
(Tài liệu gồm 7 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
6
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Tìm ra những giải pháp tối ưu để đem lại hiệu quả cao trong quá trình giáo dục đạo đức học sinh cá biệt.
(Tài liệu gồm 15 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

7
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Giáo viên CN đưa tập thể lớp mình thành một lớp tiên tiến, một chi đội vững mạnh, một tập thể tinh thần tự quản tốt.
(Tài liệu gồm 29 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
8
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS: Phương pháp kỉ luật tích cực trong dạy học và giáo dục học sinh THCS
(Tài liệu gồm 38 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp
9
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS Điều chỉnh một số nội dung trong sổ chủ nhiệm để sử dụng có hiệu quả hơn
(Tài liệu gồm 17 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

10
Đề tài NCKHSPUD CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM –THCS : Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh
(Tài liệu gồm 10 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên chủ nhiệm THCS tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, SKKN… Và trao đổi trong công tác chủ nhiệm lớp

Danh mụcdanh mục NCKHSPUD, Công tác chủ nhiệm THCS, THCS, SKKN Công tác chủ nhiệm, Đề tài NCKHSPUD Công  tác chủ nhiệm ,NCKHSPUD, SKKN, Kho SKKN

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!