Pages

2/20/2014

KHO sáng kiến kinh nghiệm HAY môn Toán Lớp 9 phần thứ 5


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia
Kho sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 9.
Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet 
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thứcSTT
TÊN ĐỀ TÀI
TẢI VỀ
11
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9:KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG THÔNG QUA  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
12
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9:ĐÔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI BÀI TẬP  “PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI" GÓP PHẦN NÂNG CAO  KẾT QUẢ HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
13
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9:HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHỨNG MINH BÀI TẬP HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUA HỌC TẬP MÔN TOÁN.
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
14
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: BIỆN PHÁP  HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
Dowload
15
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: THỰC HIỆN PHÂN DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢNG DẠY TOÁN 9 GIÚP HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
16
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
17
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN LỚP 9
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
18
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
19
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO ĐỂ RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
20
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9
21
Sáng kiến kinh nghiêm môn toán lớp 9: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CỰC TRỊ
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, đề tài NCKHSPUD Toán 9, Tiểu luận PPGD toán 9

loading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!