Pages

5/18/2013

999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 (Phần 1)


Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

999 Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 9 (Phần 1)STT
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9 (Phần 1)
Tải về
1
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:RÈN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH -  HỆ PHƯƠNG TRÌNH
2
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
3
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:BÀI TOÁN TÌM X, Y CỦA ĐA THỨC HAI BIẾN BẬC HAI F(X,Y) = AX2 +BXY + CY2 +DX + EY + G ĐẠT GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT, TÌM GIÁ TRỊ ĐÓ
4
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI
5
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÁT TRIỂN, MỞ  RỘNG  MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 9 –PHẦN ĐƯỜNG TRÒN.
6
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:CÁC BÀI TOÁN CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC.
7
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
8
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH QUA VIỆC DẠY GIẢI TOÁN PHÂN TÍCH ĐA THỨC  THÀNH NHÂN TỬ.
9
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CỰC TRỊ
10
SKKN MÔN TOÁN LỚP 9:GIÚP HỌC SINH CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT DƯỚI HÌNH THỨC TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUANloading...

Ad: Du lịch Lào giá cực rẻ - Ad: Du lịch Lào Thái Campuchia

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!